Vytápění

Určitě bychom se hned na začátku plánování stavby RD měli rozhodnout, čím a jak budeme náš RD vytápět. Je mnoho možností čím topit. Já bych to rozdělil na tuhá paliva (uhlí, dřevo, peletky, obilí, ...), tekutá paliva (olej, mazut, ...), plynná paliva (zemní plyn, propan), elektrika (elektická enerie).

Volbu vhodného zdroje vytápění volíme i s ohledem na měrnou potřebu tepla na vytápění. Co to vlastně je? Jde o množství tepla, které použijeme na vytápění baráčku, vztažené na metr čtverečný podlahové plochy a jeden rok. Plánujeme v dnešní době normálně stavěný dům se ztrátou cca 50 - 100 kWh/m2a,  nízkoenergetický dům se ztrátou 20 - 50 kWh/m2a anebo chceme postavit domeček v pasivním standartu - tedy se ztrátou 5 - 20 kWh/m2a? Jestliže se rozhodneme pro pasivní dům, tak je pro Vás zbytek článku jen pro pobavení, protože pro vytápění pasivního domu není potřeba žádný kotel. Vytápění pasivního domu zajišťuje teplovzdušné vytápění s rekuperací. Roční náklady za elektřinu se pohybují cca od 2 000 - 5 000,- Kč v závislosti na velikosti vytápěné plochy a konkrétních tepelných ztrátách.

Všechna řešení mají své výhody i nevýhody. Pro nás by měla být důležitá cena, dostupnost, pracnost, uskladnění paliva a roční náklady spojené s provozem.

 

Cena

Asi každého z nás bude zajímat, kolik ročně protopíme. Porovnejme tedy jednotlivé druhy vytápění s fiktivní výpočtovou spotřebou tepla 65 GJ, tedy pro baráček s tepelnou ztrátou 4,5 kW v lokalitě Jičína.

 

Náklady na vytápění     Výpočtová spotřeba tepla = 65 GJ
Druh paliva (Výhřevnost)
(Volba tarifu)
Cena paliva v Kč Spalovací zařízení
(Průměrná účinnost v %)

Cena tepla

Kč/kWh

Spotřeba
paliva / rok
Náklady
na vytápění
Kč / rok
Hnědé uhlí (18 MJ/kg) 3,55/kg Klasický kotel na uhlí 55% 1,29 6566 kg 23308,-
Černé uhlí (23,1 MJ/kg) 5,10/kg Klasický kotel na uhlí 55% 1,45 5116 kg 26092,-
Koks (27,5 MJ/kg) 8,50/kg Klasický kotel na koks 62% 1,79 3812 kg 32405,-
Dřevo (14,6 MJ/kg) 3,00/kg Kotel na zplynování drřeva 75% 0,99 5936 kg 17808,-
Dřevěné brikety (17,0 MJ/kg) 4,8/kg Kotel na zplynování drřeva 75% 1,36 5098 kg 24471,-
Dřevěné pelety (17,0 MJ/kg) 5,2/kg Kotel na dřevěné pelety 85% 1,3 4498 kg 23391,-
Štěpka (12,5 MJ/kg) 2,50/kg Kotel na štěpku 80% 0,9 6500 kg 16250,-
Rostlinné pelety (16 MJ/kg) 3,65/kg Kotel na rostlinné pelty 90% 0,91 4514 kg 16476,-
Obilí (18 MJ/kg) 3,20/kg Automatický kotel 85% 0,75 4248 kg 13595,-
Zemní plyn 1,22283/kWh
vztažena ke
spalnému teplu ???
12,85 Kč/m3
+ 289 Kč/měsíc
Kotel kondenzační 102% 1,52 19653 kWh
1872 m3
27511,-
Propan (46,4 MJ/kg) 28/kg Kotel kondenzační 102% 2,13 1373 kg 38455,-
Lehký topný olej ELTO 28/kg Kotel na lehký topný olej 89% 2,7 1739 kg 48689,-
Elektřina akumulace 382 Kč/měsíc +
NT: 0,82/kWh
S akumulační nádrží 93% 2,22 19415 kWh 40150,-
Elektřina přímotop 450 Kč/měsíc +
NT: 1,12/kW
Přímotopné panely 98% 2,53 18424 kWh 45616,-
Tepelné čerpadlo 373 Kč/měsíc +
NT: 1,02/kWh
Průměrný roční topný faktor   
3 0,98 6019 kWh 17642,-
4 0,98 6019 kWh 14351,-
5 0,98 6019 kWh 12376,-

 Tabulka převzatá z tzb-info.cz.

Pro Vaši konkrétní představu odkaz na tzb-info.cz .

Upozorňuji, že to jsou ceny pouze za palivo. K této ceně je nutné si připočítat cenu za naši práci, kterou budeme mít s vybraným palivem - tedy bod třetí komfort. Na kolik si ceníte vlastní práci?

 

Dostupnost

Dalším důležitým faktem je dostupnost jednotlivých paliv. Například na podzim roku 2015 po kotlíkové dotaci byla obrovská poptávka po uhlí kategorie Ořech 2. Určitě bude i do budoucna problém s kvalitním palivovým dřívím. Pokud se rozhodneme pro plyn, je dobré mít v dané lokalitě plynovou přípojku. Elektřina je dnes všude, jen je důležité, aby v dané lokalitě byla rezerva i pro naše tepelné čerpadlo.

 

Pracnost

Neopomíjejme ani pracnost s přípravou paliva, s jeho uskladněním a jeho následnou manipulací do kotle či násypky. Není nic pohodlnějšího, než otočit knoflíkem termostatu a mít teplo. Ano, teď jsme mladí a plní síly, ale co až si jednou třeba zlomíme ruku anebo až budeme staří?

 

Uskladnění paliva

Budoucí uskladnění paliva bude též znamenat přípravu v projektu. Palivo by mělo být uskladněné v suchém a větraném prostoru a pro budoucí přikládání do kotle co možná nejblíže.

 

Roční náklady spojené s provozem

Dle zvoleného topení budeme nuceni například několikrát ročně vymetat komín, jednou ročně pozvat kominíka, vymetat kotel, zajistit revize plynového kotle nebo roční servisní prohlídku tepelného čerpadla. I tyto opomíjené náklady nám znepříjemní roční provozní náklady na topení.

 

Jak tedy vybrat nejvhodnější topení?

Já sem to vyřešil následovně:

- nechci být otrokem dělání, uskladňování a přikládání paliva

- chci mít doma stále teplo

- nemám možnost se připojit k plynu

- přímé topení elektrikou není zrovna levné

- již v páté třídě jsem se zamiloval do tepelného čerpadla

 

Bylo rozhodnuto. Tepelné čerpadlo vyšlo nejlépe. Roční provozní náklady na topení super, k tomu vyřešeno ohřívání TUV a další bonus v podobě levné elektřiny pro celý dům. Nesmím opomenout, že je to naprosto čisté, bezprašné, tiché a konfortní. To nejdůležitější je, že mám stále teplo, aniž bych musel něco dělat. ;)