Základy domu

Základy domu nám spočítá a navrhne statik.

V této fázi návrhu je potřeba znát z čeho budeme náš baráček stavět, zda se bude jednat o lehkou konstruci (dřevostavba) či těžkou (zděný, betonový). Dalším důležitým faktorem je, jak energeticky náročný chceme náš baráček. V neposlední řadě je důležité znát podloží, na kterém budeme stavět.

Určitě ovlivní náš výběr výsledná cena základů. Měli bychom počítat s cenou materiálu, dále s pracností, nemalou částku bude stát i použití stavebních strojů, manipulace například s betonem a počítejme i s cenou za dodatečné zateplení soklu.

Dnes máme na výběr spoustu možností, ale záleží i na statickém posouzení použití.

U nás zatím nejběžnější a nejpoužívanější typ základů je klasický vybetonovaný základový pas.

images 1

 

Zdroj: http://www.elegohouse.cz/zakladove-desky/typy-zakladovych-desek/klasicka-zakladova-deska/

Železobetonová základová deska

elezobetonova zakladova deska plone zakladani

Zdroj: http://www.elegohouse.cz/zakladove-desky/typy-zakladovych-desek/plosne-zakladani/

 

Sendvičová základová deska s hydroizolací
Zakladova deska s integrovanou hydroizolaci

Zdroj: http://www.elegohouse.cz/zakladove-desky/typy-zakladovych-desek/sendvicova-zakladova-deska-s-hydroizolaci/

 

Rád bych zde uvedl i možnost použití izolačních tvarovek ztraceného bednění Termo od české firmy STAVOMODUL s.r.o. Výhodou je, že odpadá dodatečná tepelná izolace betonového soklu.

images 5 

Zdroj: http://www.stavomodul.cz/zaklady.php

Takto navržené základy nemůžeme použít pro nízkoenergetické a pasivní domy bez dalších úprav. Základy budeme muset zateplit a přidat tepelnou izolaci do podlahy. Tepelný most mezi základy a obvodovou stěnou můžeme částečně eliminovat použitím zakládací termo malty nebo můžeme použít například izolační desku z pěnového skla.

stažený soubor 1

 

Základy vhodné pro nízkoenergetické a pasivní domy by měly eliminovat tepelné mosty a zajistit tepelnou izolaci.

Jednou z možností jsou moderní izolované základové kontrukce Elegohouse (http://www.elegohouse.cz). 

images 2

Zdroj: http://www.elegohouse.cz/zakladove-desky/typy-zakladovych-desek/zakladove-desky-elegohouse/

Další možností je tepelná izolace  železobetonové základové desky, a to buď extrudovaným polystyrénem nebo, jak já říkám, "polštář" z pěnového skla.

images 3

Zdroj: http://www.elegohouse.cz/zakladove-desky/typy-zakladovych-desek/zakladova-deska-na-extrudovanem-polystyrenu/

 

images 6

 

Zdroj: http://www.thermoblock.cz/thermo-zaklady/

 

 images 4

Zdroj: http://www.elegohouse.cz/zakladove-desky/typy-zakladovych-desek/zakladova-deska-na-penovem-skle/

Neříkám, že tepelně izolovaný základ bude zrovna levný, ale základy jsou prostě základy a na nich bude stát celý náš baráček.