TZB

Co je vlastně TZB?

Zkratka TZB označuje obor Technická Zařízení Budov, který je vybraným souborem profesí a zařízení souvisejících se stavebnictvím.

TZB zahrnuje obory:
- instalace (vytápění, vzduchotechnika, klimatizace, chlazení, rozvody plynu, vody a kanalizace, centrální vysavače)
- elektrotechnické rozvody (měření a regulace, elektrorozvody, zabezpečovací technika, řídící systémy pro veškerá technická zařízení, hromosvody, telefonní rozvody, rozvody televizního signálu, počítačové sítě, apod.)
- a další technická zařízení v budovách (osvětlení, výtahy, apod.)

Společným prvkem je skutečnost, že uvedené profese a zařízení zabezpečují "technické prostředí" uvnitř staveb.

Těžištěm celého oboru TZB jsou rozvody a hospodaření s nejrůznějšími formami energie. Portál TZB-info klade důraz právě na spojení technických zařízení s úsporami energie a ekologií a dále na jejich vazbu na ostatní stavební obory.

Zdroj: http://www.tzb-info.cz/co-je-vlastne-tzb

 

Asi pravděpodobně žádný ze stavebníků nemá vypracovaný projekt na rozvod vody, kanalizace, elektro instalace, TV a počitačové sítě. Proč tomu tak je? Důvody jsou asi tři hlavní. Prvním důvodem je, že tyto projekty nepotřebujeme ke stavebnímu povolení, druhým důvodem je, že přijde mistr řemeslník a řekne, to se nějak udělá a žadný projekt nepotřebuje. Třetím důvodem je, že zpracování projektové dokumentace stojí peníze. Tedy proč vyhazovat peníze za něco, co nepotřebuji, když mistr řemeslník řekl, že to nějak udělá i bez projektu. Byl jsem u známého a zaujal mě dodatečně připojený radiátor za gaučem. Ptám se: "Proboha proč máš ten radiátor za tím gaučem, když máš jeden pod oknem?" Odpověď mě dostala: "V zimě tu byla zima. Mistr řemeslník, co nám tu dělal topení, to nějak špatně spočítal a tak prostě dodatečně přidal ještě druhý radiátor." Myslím si, že investice do projektu topení je dobrou volbou. Počínaje volbou kotle s patřičně dimenzovaným výkonem, vhodně navrženou otopnou soustavou až po zajištění tepelné pohody v celém baráčku.

 

Rád bych se zaměřil na otázku dostatečného větrání a tedy zdravého bydlení.

Ve snaze mít co nejmenší tepelné ztráty a ušetřit tak za topení, pořizujeme kvalitní okna a zateplujeme fasádu domu. Přitom ale zapomínáme na dostatečnou výměnu vzduchu uvnitř domu. Dostatek čerstvého vzduchu je pro zdraví člověka důležitý. Nedostatek čerstvého vzduchu může vést u člověka k bolestem hlavy a únavě. Pokud dostatečně nevětráme dům, může se v něm objevovat zvýšená vlhkost, která podporuje vznik plísní. 

Nejrozšířenějším způsobem větrání je otevření okna. Doporučuje se intenzivní krátké větrání a to 10 - 15 minut každou hodinu. Častým větráním ale přicházíme o cenné teplo.

Další možností jsou okna s mikroventilací nebo větrací štěrbiny ve fasádě domu, které umožní přívod čerstvého vzduchu do domu, ale nezajistí odvod vydýchaného vzduchu (CO2) a vlhkosti. Tento problém může být vyřešen trvalým odsáváním vzduchu ze sociálního zařízení stáloběžným ventilátorem. Máme tak zajištěnou stálou výměnu vzduchu v domě, ale stále odvádíme i cenné teplo.

Moderním řešením je řízené větrání se zpětným získáváním tepla (rekuperace). Rekuperační zařízení je schopné vyměnit vzduch bez významných energetických ztrát. Kvalitní rekuperace má účinnost zpětného tepelného zisku kolem 90 %. Rekuperace využívá teploty vzduchu odsávaného z domu k ohřevu chladného vzduchu, který je do domu přiváděn. Nový a starý vzduch se ale nikdy nepotkají, pouze si přes speciální výměník předají teplotu.

Dalším projektem může být snaha o ekologii, tedy o možnost získání energie z obnovitelných zdrojů. Příkladem může být instalace fotoelektrických panelů (výroba elektřiny) nebo solárních kolektorů (ohřev TUV nebo topení) na střechu domu.