Statik

Jednou z důležitých věcí v našem projektu bude statické posouzení. Statik nám posoudí únosnost podloží a navrhne vhodnou hloubku a šířku základového pasu a základů. Rozmístění středových nosných stěn a případně sloupů pro plánovaný typ stropu. Pokud plánujeme stavbu bungalovu, odpadá nám starost se stropem a jeho následným zatížením. Krov je většinou řešen sbíjeným vazníkem, který je usazen na obvodové zdi. Jestliže plánujeme obytné podkroví, bude strop zatížen přičkami a nábytkem. Podle zvoleného typu konstrukce krovu může být stop zatížen sloupy podpírající středovou vaznici krovu.  

Znalost podloží a jeho únosnost nám může ušetřit peníze při budování základů, ale i následné starosti s odstraněním problémů s podceněním podloží. Pro správné stanovení únosnosti podloží můžeme oslovit geologa. Pomocí kontrolních sond zjistí složení jednotlivých vrstev a jejich únosnost. Z těchto údajů pak může statik navrhnout vhodnou hloubku i šířku základů. Hloubka základových pasů by měla být do zámrzné hloubky min. 1200 mm (dříve se zámrzná hloubka uváděla 800 mm, později 1000 mm a dnes 1200 mm) a šíře základů je dána silou obvodových stěn, může být cca 300 - 600 mm. 

Stropní konstrukce může být zesílená v místech schodiště skrytými průvlaky a pro místnosti s větší plochou stropu i přidáním zpevňujících žeber.

Pozednicový věnec pro ukotvení krovu by měl být po celém obvodu našeho RD, aby nedošlo k jeho odtržení a k tvorbě následných prasklin ve zdivu.

     

Obrázeky převzaty z http://www.asb-portal.cz/stavebnictvi/materialy-a-vyrobky/cihly-tvarnice/poruchy-staveb-kotveni-krovu.

Celý článek na http://www.asb-portal.cz/stavebnictvi/materialy-a-vyrobky/cihly-tvarnice/poruchy-staveb-kotveni-krovu.