Krov

Ať již budeme stavět jakýkoliv baráček, každý baráček bude potřebovat nosnou konstrukci pro budoucí střešní krytinu. Konstrukčně mámě na výběr z dřevěných vazníků (zbíjený vazník) a klasického dřevěného krovu.

 

Krov 3D

Zdroj: http://vazniky-krovy.cz/info-krovy

Vazník obr bílý 1024x238

Zdroj: http://vazniky-krovy.cz/info-vazniky

Typ střechy by měl být uzpůsoben danému půdorysu baráčku. Střecha může být sedlová, valbová, polovalbová, pultová, stanová... Opět přidám další dílek puzzlu http://www.vseostrese.cz/typy-strech/t1102.  

01strecha

 Zdroj: http://www.bydleni.online/drevene-konstrukce-strech